генплан— 1) шаарды өстүрүүнүн илимге негизделген перспективалуу планы, шаар куруунун башкы документи. СССРде Г. п. 25—30 жылга иштелип чыгат. Аны СССР Мин. Совети (союздук респ-калардын Мин. Совети, обл. же крайаткомдору) бекитет. Г. п-дын негизинде шаар пландоонун конкреттүү долбоорлору түзүлөт, к. Шаар курулушу. 2) Ө. ж. ишканаларынын Г. п.— ө. ж. ишканаларын долбоор-лоонун маанилүү тармактарынын бири. Мында аймакты абат кылууну, имараттарды, транспорт коммуника-цияларын, ө. ж. ишканаларын ж. б. жайгаштырууну пландоо маселелери каралат.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР, к. СССР прокуратурасы.

от 2020