(лат. generalissi-mus — эң башкы) — бир катар өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрүндөгү аскердик жог. наам. Ал — согуш мезгилинде бир нече, көбүнчө союздаш армия-ларга командалык кылган кол башчыларга, кээде падыша үй-бүлөсүнүн бирине ж-а мамл. ишмерлерге берилүүчү ардактуу наам. Россияда Г. болгон аскер башчылар: А. С Шеин (1696-ж. Петр I берген), А. Д. Меньшиков (1727), Антон Ульрих Браун-швейгский (1740), А. В. Суворов (1799). Сов. Союзунун Генералиссимусу деген наам берүү ж-дө СССР Жог. Совети 1945-ж. 26-июнда Указ чыгарып, 1945-ж. 27-июнда И. В. Сталинге Г. наамын берген.

от 2020