ГЕНЕЗ

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. genesis — туулуш, пайда болуу, келип чыгуу дегенден) — татаал сөздөрдүн, пайда болууга же келип чыгууга байланыштуу маани берүүчү бөлүгү. Мис, Антропогенез.

от 2020