ГЕНЕЗ

(гр. genesis — туулуш, пайда болуу, келип чыгуу дегенден) — татаал сөздөрдүн, пайда болууга же келип чыгууга байланыштуу маани берүүчү бөлүгү. Мис, Антропогенез.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *