(23. 2. 1685, Галле — 14. 4. 1759, Лондон) — немең композитору, органист, скрипач. 1703-ж. Гамбургда «Альмира» ж-а «Нерон» деген алгачкы опералары коюлган. Г.— «Родриго» (1707), «Агриппина» (1709), «Ринальдо» (1711), «Радамист» (1720), «Юлий Цезарь» (1724) ж. б. 40тан ашуун операнын автору. Ал опера жанрында баатырдык ж-а турмуштук образдардын муз. мүнөзүн тереңдетип, оркестрди вокалдык формалар м-н байыткан. Композитор «Израиль Египетте», «Иуда Маккавей», «Самсон», «Мессия» сыяктуу библиялык сюжеттерге жазган чыг-ларында 1-жолу букаранын эмгегин, анын улуулугун даңазалайт. Г. өз чыг-лыгында немең полифониясы м-н англичан хор өнөрүнүн салтын андан ары өнүктүргөн чебер болгон. Ал аспаптын музыкага да зор үлүш кошуп, орган үчүн концерттер, ан-самблдик сонаталар, клавесин үчүн сюиталар ж. б. жараткан.

Ад.:   Р о л л а н Р, Г., Гендель, 2 изд., пер. с франц., М., 1934; Л ив ан о в а Т. Н., Музыкальная классика 18 века, М.—Л., 1939.

от 2020