ГЕМПШИР КОЮ

от2020

Ноя 28, 2020

—эт-жүн породасы. Улуу Британиянын Хэмпшир (Гемпшир), Уилтшир ж. б. графтыктарын-да 19-к-дын 1-жарымында жерг. кылчык жүндүү ж-а кара төбөл койлордун аргындары саутдаун м-н аргын-даштырылып алынган. Ири, токол, кара төбөл кой. Ал тез жетилип, бат семирет. Кочкорунун тирүүлөй салм, 90—110 кг, соолугунуку 65—75 кг. Кочкорунан 5—6 кг, соолугунан 3— 4 кг жүн кыркылат. Жүнү 50—58-са-патта, узундугу 7—8 см. Г. к. Улуу Британия, АКШ, Аргентина, Австралия ж. б. өлкөлөрдө өстүрүлөт. СССРде Г. к. горький ж-а литва кара төбөл коюн чыгарууда пайдаланылган.

от 2020