(гемо…,тр.ЩЬоа~ орун ж-а blastos — түйүлдүк) — адам ж-а омурткалуу жаныбарларда канды пайда кылуучу клеткалардын бир формасы. Ар түрлүү кан элементтеринин бир типтүү клеткалардан келип чыгышы ж-дөгү теория б-ча Г-тан эритроцит, лейкоцит, мегака-риоцит пайда болот. Рибонуклеин кислотасынын көптүгүнөн Г-тын ци-топлазмасы базофилдүү келет. Г. мезенхима клөткасынан калыптанат. Ал түйүлдүк өөрчүй баштаганда анын сарысындагы кан тамырларда, өөрчүү стадиясынын акырында ж-а жетилген организмде кан пайда кылуучу органдарда жайгашат. Адамда Г. чучук ж-а канды пайда кылуучу лим-фоиддик органдарда орун алган.

от 2020