ГЕМОРРАГИЯ

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. haima —кан ж-а rhegnymi — жарып чыгат), к. Кан агуу.

от 2020