ГЕМОМЕТР

(гемо… ж-а …метр), гемоглобинометр— кандагы гемо-глобиндин санын аныктоочу прибор. 1902-ж. швейцария илимпозу Г. Сали сунуш кылгандан баштап практикада колдонулат. Анда туз к-тасы.м-н иштетилген текшерилүүчү кандын өңү стандарттын өңү м-н салыштырылат. СССРде ГС-2 маркасындагы Г. чыгарылат. Ал эки түстүү стандарттан ж-а гемоглобиндин грамм ж-а жалпы процентин аныктоочу эки өлчөө шка-ласына бөлүнгөн пробиркадан турат. Туз к-тасы м-н иштетилген гемоглобин туз кычкылдуу гематингө айланып, күрөң түстү пайда кылат. Эрит-менин күрөң түсү стандарттын өңүнө окшошконго чейин тазартылган суу тамчылатып кошулат. Гемоглобиндин саны пробирканын шкаласын-дагы эритменин деңгээли м-н аныкталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *