ГЕМОЛИЗИНДЕР

— кандын эритро-циттеринен гемоглобинди бошотуучу заттар. Бул учурда гемоглобин кан м-н анын суюк бөлүгүндө эригендик-тен кан өтө агыш болуп (тунуп) калат. Г.— көбүнчө бактериялардын (стафиллококк, стрептококк), мите курттардын, курт-кумурсканын, ча-яндардын, кээ бир уулуу жыландар-дын (лизолеңитиндер) тиричилик аракетинин туундулары. Г. кандын сары суусунда болушу (нормалдуу Г.) ж-а өз эритроцитин эритиши (аутогемо-лиз) мүмкүн. Алар көбүнчө жаныбарлардын эритропдтин ошол эле түрдүн канына (изолизиндер) же башка ТҮРҮНӨ куйганда (гетеролизиндер) пайда болот.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *