ГЕМИНАТТАР

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. gemino — эки эселентемин) — бир эле үнсүз тыбыштын сөз ичинде катар келиши. Бул көрүнүш кыргыз тилинде кеңирң зигет: аккан, кетти, кессе, таппас ж. б.

от 2020