ГЕЛЬМИНТТЕР

(гр. helmins — курт) — киши, айбанат ж-а өсүмдүктөрдүн ооруларын козгоочу мите курттар. Г-ден пайда болгон тумоолор, ылаң-дар, илдетгер гелъминтоздор деп аталат. Г-дин 12 миң түрү белгилүү. Аларга жалпак курттар (кээ бир түктүү курттар, трематоддор ж-а тасма курттар ж. б.), баштапкы көңдөйлүү курттар (жумуру курттардын көбү, кыл курттар ж-а бардык тикен баш курттар ж. б.) ж-а муунак курттар (жыш ж-а сейрек түктүү курттардын айрымдары, кээ бир сүлуктөр) кирет. Г. гельминтология илиминде пзилденет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *