—Helmin-thosporium уруусундагы грибоктор пайда кылуучу өсүмдүк илдети. Көбүнчө эгин, мелүүн райондордо тех. өсүмдүктөр жабыркайт. Жалбырагын ж-а мөмөсүн темгил так басып, тамыры м-н сабагы чирийт. Илдет үрөн ж-а өсүмдүк калдыгы м-н тарайт. Арпанын темгили — бул өсүмдүктүн эң коркунучтуу илдетинин бири; жалбырагын узун так басып, карарып, жукарып, бозоруп, куурап калат. Дүмбүлү карарат. Арпанын калбыр темгилинде жалбыра-гына саргыч кырбылуу боз так түшөт. Даны күрөң түскө айланат. Мындан сырткары сулу, жүгөрү, шалы да Г. илдетине чалдыгат. Сактануу чаралары: паяный минералдарга айланышып тездетүү үчүн агротех. чараларды көрүү; өсүмдүктүн калдыктарын өрттөп жок кылуу; үрөндү тазалоо, сорттоо ж-а дарылоо.

от 2020