ГЕЛЬВЕЦИЙ Клод Адриан

Клод Адриан (31. 1. 1715, Париж — 26. 12. 1771, Париж) — француз философ-материалисти; 18-к-дагы франц. бурж. рев-янын идеологу. Иезуиттик коллежди бүтүргөн. Антифеод, көз карашта болуп, Ш. Л. Монтескье ж-а Вольтер м-н жакындашкан ж-а алардын таасиринде алгачкы эмгектерин жазган. Г-дин «Акыл жөнүндө» деген китеби феод.-диний идеологияга ж-а католик чир-көөсүнө каршы багытталган. Өз за-манындагы алдыңкы филос. идеялар-ды жактаганы м-н ал метафизиканын чегинен чыга алган эмес. Г. мех. кыймылдын закондорунун маанисин апыртып жиберген. Материя м-н ой- изилдейт; анда гельминтоздун эпи-зоотологиясы иликтелип, жайыт, суу ж. б-ды профилактикалоо системасы, о. эле гельминтоздон тазартуу чаралары иштелет. Гельминтология б-ча ил. эмгектерди чыгарат. Ин-т Эмгек Кызыл Туу ордени м-н сыйланган (1967).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *