ГЕЛИО

(гр. helios — Күн) — татаал сөздөрдүн Күн м-н анын нуруна байланышын туюндуруучу составдын бөлүгү. Мис, гелиограф, гелиотехника

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *