ГЕЛИО

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. helios — Күн) — татаал сөздөрдүн Күн м-н анын нуруна байланышын туюндуруучу составдын бөлүгү. Мис, гелиограф, гелиотехника

от 2020