ГЕЛИОФИТТЕР

(гелио… ж-а гр. phy-ton — өсүмдүк)—көлөкөдө начар, күндүн толук жарыгында жакшы өсүүчү өсүмдүктөр. Көбүнчө Г-ди жарыкчыл өсүмдүктөр деп да коёт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *