ГЕЛИОМЕТР

от2020

Ноя 28, 2020

(гелио… ж-а метр) асман сферасында анчалык чоң эмес (1° ка чейинки) бурчту өлчөөгө ылайыкталган астр-ялык аспап. Г. идеясын 1675-ж. даниялык астроном О. Ремер айткан. Аны 1753-ж. англ. оптик Ж. Доллонд конструкциялаган. Г. 1-жолу Күндүн диаметрин өлчөө үчүн колдонулган. Ал Айдын, планеталардын туурасын өлчөөдө, кош жылдыздарды ж-а жылдыздар парал-лакстарын аныктоодо колдонулат. Г. объективи диаметри б-ча кесилген рефракторду элестетет. Объективинин жартысы микрометрдик бураманын жардамы м-н кесилишти бойлоп жылат. Мунун натыйжасында асман объ-ектисинин сүрөттөлүшү объективдин фокус тегиздигинде экиге ажырап, эки сүрөттөлуш бири бирине карата кошулат. Өлчөөнүн тактыгы жа алык сеп нын ондогон үлүшүнө барабар.

от 2020