ГЕЛИОМЕТР

(гелио… ж-а метр) асман сферасында анчалык чоң эмес (1° ка чейинки) бурчту өлчөөгө ылайыкталган астр-ялык аспап. Г. идеясын 1675-ж. даниялык астроном О. Ремер айткан. Аны 1753-ж. англ. оптик Ж. Доллонд конструкциялаган. Г. 1-жолу Күндүн диаметрин өлчөө үчүн колдонулган. Ал Айдын, планеталардын туурасын өлчөөдө, кош жылдыздарды ж-а жылдыздар парал-лакстарын аныктоодо колдонулат. Г. объективи диаметри б-ча кесилген рефракторду элестетет. Объективинин жартысы микрометрдик бураманын жардамы м-н кесилишти бойлоп жылат. Мунун натыйжасында асман объ-ектисинин сүрөттөлүшү объективдин фокус тегиздигинде экиге ажырап, эки сүрөттөлуш бири бирине карата кошулат. Өлчөөнүн тактыгы жа алык сеп нын ондогон үлүшүнө барабар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *