ГЕЛИОГРАФ

(гелио… ж-а гр. grap-ho — жазамын) — 1) метеорологи я д а — күндүн тийишин автоматтык түрдө жазып туруучу прибор. Ал экиге бөлүнөт: биринчиси күн нурунун жылуулук таасиринен иштесе, экинчиси хим. процесстердин жардамы м-н иштейт. Практикада көбүнчө Кемпбелл-Стокс Г-ы колдонулат. Ал күн нурун чогултуучу негизги бөлүгү — диаметри 94—96 мм келген айнектен жасалган шар. 2-түрү цилиндр формасында, үч тешиги бар. Г-тын тешиктеринен кирген күндүн нуру шкалаларга бөлүнгөн кагазга изин калтырып, ал б-ча күн тийиши канчага созулгандыгы аныкталат. 2) Ас-трономияда — Күндү сүрөткө тартуучу телескоп.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *