ГЕЛИОГРАВЮРА

от2020

Ноя 28, 2020

(гелио… ж-а гравюра) — фотографиялык ж-а хим. про-песстер аркылуу даярдалуучу оюң-ку басуу ыкмаларынын бири. Бул 19-к-дын 2-жарымында пайда болгон. Г-да сүрөттөлүштүн диапози-тлви жарык сезгич желатин сүйкөл-гөн кагазга (пигмент кагазына) түшүрүлөт да, анын.көчүрмөсү асфальт оуртүктөрү сүйкөлүп, растр деп ата-гуучу жез пластинкасына көчүрүлөт. Ал көчүрмөнү хим. реактив м-н өңүнө чыгарганда шгастинканын бетинде -Р ТҮРДҮҮ калыңдыктагы желатин затмары түзүлөт. Аны хлордуу жез эритмеси м-н иштеткенде пластинка-да ылдый тереңдеп түшкөн басылма элементтер пайда болот. Г. ыкмасы басууда жакшы санатты камсыз кылганы м-н, өндүрүмдүүлүгү анчалык болбогондуктан анын ордуна ракел-дуү оюңку басуу көбүрөөк колдонулат.

от 2020