ГЕЛИОБОРБОРДУК КООРДИНАТА-ЛАР

— Күндүн борборуна карата асман телолорунун абалын аныктай турган асман координаталарынын системасы. Бул системада негизги те-гпздик катары эклиптика тегиздиги алынат. Г. к. теориялык астр-яда, асман механикасында колдонулат, к. Асман координаталары.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *