— Күндүн борборуна карата асман телолорунун абалын аныктай турган асман координаталарынын системасы. Бул системада негизги те-гпздик катары эклиптика тегиздиги алынат. Г. к. теориялык астр-яда, асман механикасында колдонулат, к. Асман координаталары.

от 2020