ГЕЛДЕР

от2020

Ноя 28, 2020

(лат. gelo — муздоо) — катуу же килкилдек сымал дисперстик системалар. Коллоиддик эритмелердеги золдордун коагуляцияланышъшан ж-а заттар суюктукта көпкөн убакта (желатина сууда, каучук бензинде ж. б.) пайда болот. Г-дин структуралык түзүлүшү ж-а кээ бир касиеттери (фор- масын сакташы, ийилгичтиги, бы-шыктыгы) катуу заттардыкына жакын.

от 2020