ГЕКСОЗАЛАР

от2020

Ноя 27, 2020

C6Hi2Oe, жөнөкөй канттар — молекуласында алтыкө-мүртек атому бар моносахариддер. Г. табиятта (өсүмдүк ж-а айбанат ткандарында эркин абалында, о. эле полисахариддердин составында) көп таралган. Молекуласында альдегид тобу болгон Г. альдоздорго (глюкоза, манноза, галактоза), ал эми кето тобу барлары кетоздорго (фруктоза) кирет. Г. микробиол. ө. ж-да сүт к-тасы, ацетон, глицерин ж. б. алынуучу сырьё катары пайдаланылат.

от 2020