С2С1в — молекула-сындагы суутектин атомдору хлор м-н алмашылган этан. Камфора жыттанган түссүз кристаллдар; эрүү t 189°С, спиртте, эфирде начар, күкүрт-түү көмүртекте жакшы эрийт. Муздак к-талардын, жегичтердин таасирине туруктуу. Тетрахлорэтиленди 200°Сде басым алдында хлорлоодон ж-а С12 м-н CS2 ден СС14тү алууда кошумча зат катары алынат. Нитроцеллюлоза пластмассаларын чыгарууда, айрым металлдар м-н аралашмасы түтүн пайда кылуучу зат катары ж-а медицинада колдонулат.

от 2020