ГЕКСАН

н-гексан СбНн — каныккан углеводород; түссүз суюктук; кайноо t 69°С Г. нефтиде кезигет ж-а синтездик бензиндин негизги составдын бөлүгүн түзөт. Ө. жайларда тепсенди гидрогендөө, калий бутиратын электролиздөө, гексилмагний галоге-ниддерди суу м-н ажыратуу ж. б. жолдор м-н алынат. Ал күйүүчү мотор майларынын сапатын жакшыртуу үчүн колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *