ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМЙН

г е к-самин, уротропин — таттуу даамы бар түссүз кристалл. Сууда, кү-күрттүү көмүртекте жакшы, спирт-те, хлороформдо начар эрийт. Г. ам-миакты формальдегид м-н конденса-циялоодон алынат. 4NH3+6CH20:** 5^(CH2)6N4+6H20. Бул реакция кай-таланма болгондуктан формальдегид-ди алуунун да булагы. Андан башка Г. жарылгыч заттарды алууда, ана-лит. химияда, түтүнсүз күйүүчү зат катары пайдаланылат. Г. — антисеп-тиктерге кирген дары зат; күкүм, таблетка ж-а эритме түрүндө колдонот. Г-ди биринчи жолу А. М. Бутлеров синтездеген (1860). Жугуштуу ооруларды дарылоо үчүн венага куюлат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *