ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМ

Й Н, гШ2(СН2)б1Ш2— түссүз кристалл түрүндөгү орг. бирикме; эрүү t 42°С, кайноо t 204—205°С Нымдуу абада түтөйт, көмүр кычкыл газын өзүнө жакшы сиңирет. Суу, спирт, хлороформ ж. б. эриткичтерде жакшы эрийт. Г-дин амин тобу башка функциялык топторго оңой алмашат. Полиамид булаларын (найлон) алуу үчүн пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *