ГЕЙНЕ Генрих

(13. 12. 1797, Дюссельдорф, — 17. 2. 1856, Париж) — немец акыны, публицист ж-а сынчы. Орто оокаттуу еврей үй-бүлөсүнөн. Г-нин алгачкы ырлары «Ырлар китебине» (1827) кирген. Акын-новатор Г. өз ырларында немец элдик поэзиясынын музыкалуулугун өөрчүтүп, оозеки чыг-лардагы айрым архаизм элементтеринен ж-а артык баш узун-дуктан баш тарткан. 1831-жылдын май айында Г. Францияга келип, өмүрүнүн акырына чейин саясий эмигрант катары жашаган. Г-нин саясий лирикасы— учурдагы маанилүү коомдук проблемаларды даана чагылдырган реалисттик чыг-лардын мыкты үлгүлөрүнөн. 1851-ж. Г-нин чыг-лы-гында олуттуу орун ээлеген «Роман-серо» деген китеби жарыкка чыккан. Г-нин чыг-ларын К. Маркс, Ф. Энгельс ж-а орус рев-ячыл демократ-тары жогору баалаган. Фаш. Германия убагында гитлерчшгер улуу акын» дын көп чыг-ларын өрттөп жиберишкен. Анын 50 томдон турган толук чыг-лар жыйнагы 1969-жылдан ГДРде басылууда. Г-нин лирикалык ырлары, айрым поэмалары кыргыз тилине которулган.

Ч м г.: Силезиялык токуучулар. Ырлар, Фр., 1961.

Ад.:   Маркс К., Энгельс ф., Об искусстве, т. 2, М., 1967; История немецкой литературы, т. З, М., 1966.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *