ГЕЙДЕЛЬБЕРГ АДАМЫ

— арх-ялык казуулардан табылган эң байыркы Гейзерлер: 1 — Камчатка дагы гейзер; 2 — Йел-лоустон паркында™ (АКШ) гейзер. Анын ээк сөөгүн 1907-ж. антрополог О. Щётензак Ге11Дельберг ш-на (азыркы ГФР) жакын жердеги Эль-сенц д-нын өрөөпүнөн тапкан. Алгачкы плейстоценге (б. з. ч. 400 миң жыл чамасы) таандык. Айрым архео-логдордун пикири б-ча Г. а. пите-кантропко ж-а синантропко жакын.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *