а-ажыроонун мезгили м-н анын энергиясынын ортосундагы байланышты аныктоочу закон. 1911-ж. Гейгер ж-а Неттолл бул байланышты тажрыйба жүзүндө далилдеп, төмөнкүдөй формула м-н туюнтушкан IgT^C+T^- Е— альфа бөлүкчөнүн энергиясы (М э в м-н), Т — жарым ажыроо мезгили (сек), С, Д —туруктуу сандар. Г.-Н. з. атом номери бирдей жуп-жуп ядролордогу а-ажыроо үчүн так аткарылат, ал эми атомдук номери ар башка ядролор үчүн С ж-а Д бири биринен гана айырмаланат.

от 2020