— за-ряддуу бөлүкчөлөрдү (электрондорду, протондорду ж. б.), нурларды каттоого ж-а изилдөөгө ылайыкталган прибор. Ал немец илимпоздору Х. Гейгер м-н В. Мюллердин ысымдары м-н аталган. Г.-М. с. ядролук изилдөөлөрдө, радиоактивдүү минералдар кенин чалгындоодо, рентген нурларынын интенсивдүүлүгүн өлчөөдө, биология, медицина, химия, металлография ж. б-да кеңири колдонулат, к. Заряд-дуу бөлүкчөлөрдүн санагычы.

от 2020