ГЕИ-ЛЮССАК Жозеф Луи

(6. 12. 1778, Сен-Леонар — 9. 5. 1850, Париж) — француз химиги ж-а физиги. Париж ИАнын мүчөсү (1806). 1809-жылдан Париж политех, мектебинде химия б-ча, Сорбоннада (Париж) физика б-ча проф., Петербург ИАнын ардактуу мүчөсү (1826). Париж ботан. багынын проф. (1832). Г. 1802-ж. газ-дардын жылуулуктан кеңейүү зако-нун ачкан (к. Гей-Люссак закондору). 1804-ж. ил. максатта эки жолу аба шары м-н асманга учкан. Экинчи жолку учушунда 7000 м ге жакын бийикте жер магнетизминин интен-сивдүүлүгү анча өзгөрбөй тургандыгын ж-а абанын составы да жер бе-тиндегидей болорун аныктаган. 1808-ж. газдардын көлөмдүк катыш законун ачат. Ошол эле жылы Л. Те-нар м-н бирге жегич калийди ж-а жегич натрийди темир таарындысы м-н ысытып, калий м-н натрийди алуу жолун иштеп чыккан ж-а бор ангидридин калий м-н кошул ысы-туудан борду бөлүп алган. 1813— 14-ж. Деви м-н бир мезгилде иод хлорго абдан окшош хим. элемент экенин аныктап, анын бирикмесин (йоддуу суутек) бөлүп алган. Г. синил к-тасын даярдап (1811), анын суутек бирикмеси экенин далилдеген (1815). Циандуу сымапты ысытуудан цианды алган. 1819-ж. эригичтиктин диаграммасын түзгөн. Г. титрлөө методдорун өркүндөтүү б-ча көп иштерди жург үзгөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *