ГЕИЗЕНБЕРГ

Хайзенберг Вер-нер (5. 12. 1901-ж. т.)—немец физи-ги, квант механикасыпа негиз салуу-чулардын бири. Мюнхен ун-тин бүтүргөн (1923), Лейпциг, Берлин уп-ттеринин проф. (1927—41). 1941-жыл-дан Гёттингендеги ж-а Берлиндеги Маке Планк атындагы физика ин-тта-рынын проф. ж-а директору. Н. Бор м-н бирге (1925) квант механикасы-нын биринчи нускасы — матрицалык механиканы түзгөн. 1927-ж. микробо-лукчөлөрдүн импульсу м-н координа-тасынын ортосундагы байланышты туюндуруучу катыш — аныксыздык-тардын катыш принцибин ачкан. О. эле ферромагнетиктердин спонтан-дык магниттелүү кубулушунун ж-а магниттелген заттын багытталган элементардык магнитиктердин өз ара алмашма теориясын иштеп чыккан. Г.— атом ядросунун түзүлүшүнө, ре-лятивисттик квант механикасына ж-а талаанын бирдиктүү теориясына арналган бир катар эмгектердин автору. 1933-ж. Нобель сыйлыгын алган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *