— эки нуклон ортосунда аракет этүүчү ядролук күчтүн алмашма потенциалынын бөлүгү, к. Ядролук куч.

от 2020