ГЕД Шюль

от2020

Ноя 27, 2020

Шюль (өз аты-жөнү — Матьё Базиль) (И. И. 1845, Париж — 28. 7. 1922, Сен-Манде) — франц. ж-а эл аралык соң. кыймылдын ишмери, Франция жумушчу партиясын негиз-дөөчулөрдун ж-а 2-Интернационал-дын лидерлеринин бири. Мугалим үй-бүлөсүнөн. 1860-жылдарда респ-ка-лык кыймылга кошулуп, Париж м-н Тулузадагы респ-калык басма сөздөрдө кызмат кылат. 1871-ж. Париж Коммунасын колдогондугу үчүн 5 жылга кесилет, бирок чет өлкөгө качып кетет. 1876-ж. Г. Францияга кайтып, жумушчу кыймылына катышат. К. Маркстын эмгектерин үйрөнүп, П. Лафарг м-н бирге биринчилерден болуп Францияда марксизмди пропа-гандалайт. Биринчи дүйн. согуштун башталышынан Г. социал-шовинист-тик позициях а өтүп, Франциянын им-пер. өкмөтүнө кирет. Бул анын ка-дыр-баркынын төмөндөшүнө алып келет. Францияда компартия түзүлгөндөн кийин (1920), социалисттердин негизги массасы ага кирсе да, Г. Соң. партияга мүчө бойдон кала берген.

от 2020