Константин Каэтанович [25. 3(6. 4). 1872—5. 10. 1932] — сов. агрохимик ж-а топурак таануу илим-позу. СССР ИАнын акад. (1929). 1’898-ж. Петербург токой ин-тун, 1903-ж. Петербург ун-тинин физ.-ма-тем. ф-тетинин табигый илимдер бөлүмүн бүтүргөн. 1918—28-ж. СССР ИАнын Топурак таануу ин-тунда ил. кызматкер, 1928—30-ж. анын туңгуч директору, 1918—30-ж. Петрограддагы (Ленинграддагы) Токой ин-тунда проф. 1927-жылдан Топурак таануу-чулардын эл аралык ассоциациясынын президенти. 1930-жылдан Москванын жанындагы Долгопруд тажрыйба талаасынын агрохим. лабор-ясына жетекчилик кылган. Г. топуракты талдоонун эски ыкмаларын калыптандырып, жаңыларын иштеп чыккан, топурак таануу илимине эксперимент-төө методун киргизген. Ага 1927-ж. В. И. Ленин атн. сыйлык ыйгарылган.

от 2020