ГЕДЕНБЕРГИТ

от2020

Ноя 27, 2020

(швед минералогу Л. Геденберг ысмынан) — пироксен-дер тобундагы минерал. Хим. форму-ласы CaFe2+(Si20s)- Моноклин систе-масында кристаллдай!. Өңү кочкул жашыл, айнектей жалтырак. Катуулугу Моос шкаласы б-ча 5,5—6. Са-лышт. салм. 3,6. Магнетиттин кон-такттык кендеринде ж-а аки таш тек-теринен пайда болгон скарндарда, кездешет.

от 2020