ГГОШ

от2020

Ноя 28, 2020

 — программалык мүнөздө жазылган салтанаттуу ыр. Мамлекеттик, рев-ялык, аскердик, диний, тарыхый «ткгялар м-н баатырларга арналган Г-iep белгилүү. Байыркы Греция да Г. зудайлардын урматына жазылган. Б. з. ч. 7—5-к-да Алкей, Алиман, Дин- дар сыяктуу акындар Г. жазган. Алардан бизге «Г.» деген ат м-н эпикалык баяндоо түрүндөгү ыр чыт-лар келип жетти. Улуу француз рев-ясы жаңы рев-ячыл Г-ди («Марсельеза»), рев-ячыл пролетариат өз Г-ин («Интернационал») жаратты. «Интернационал» 1944-жылдын 1-январына чейин СССР мамл. Г-и болуп келди. СССРдин азыркы Г-и 1944-ж. жазылган ж-а 1977-ж. кайрадан редакцияланган (тексти С Михалков м-н Г. Эль-Регистандыкы, муз. А. В. Алек-сандровдуку). деп Г. жанры хор, опера ж-а симфония чыг-ларында да учурайт. Азыркы бардык өлкөлөрдүн ж-а СССРдин союздаш респ-каларынын, анын ичинде Кырг-ндын да (тексти A. Токомбаев, Т. Сыдыкбеков, М. То-кобаев. К. Маликовдордуку; муз. B. Власов, А. Малдыбаев, В. Ферени-ки) мамл. Г-дери бар.

от 2020