ГВОЗДКОВ Прокофий Захарович

Прокофий Захарович [7 (20). 7. 1903-ж. т.] — колхоз кыймылынын ишмери, эки жолу Соң. Эмг. Баатыры (1948, 1958). 1930-жылдан КПСС мүчөсү. 1928—30-ж. Жер ше-риктештик артелинин (ТОЗ), 1930— 36-ж. сельсоветтин, 1936—38-ж. Ворошилов атн. к-здун (азыркы Волгоград обл-дагы «Победа» к-зу) пред-ли, 1938—58-ж. Деминен МТСинин директору, 1958—61-ж. Волгоград обл-нын Новоаннинск р-нундагы ирилештирилген «Деминен» к-зуна пред-ль, 1961—64-ж. ошол эле райондогу Вильяме атн. с-зго директор болгон. 1984-жылдан персоналдык пенсионер. Ленин ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *