Николай Андреевич [2(15). 12. 1913-ж. т., Петербург] — сов. физ. географ, геогр. илимд. доктору (1949), проф. (1951). 1971-жыл-дан КПСС мүчөсү. МГУдагы СССРдин физ. геогр. кафедрасынын башчысы (1959-жылдан). Коомдук ишмер, 600-дөн ашык ил. эмгектин автору (50дөн ашыгы Кырг-ндын географиясына тиешелүү). Алар карст таануу, ландшафт таануу, физ. геогр. райондоштуруу проблемаларына, Кавказ, О. Азия, Каз-н, бир катар чет өлкөлөрдүн физ. географиясына арналган. Жог. окуу жайлары үчүн окуу китептерди, хрестоматияларды түзгөн.

Чыг.:  Карст, 2 изд., М., 1954; Кавказ, М., 1963; Физическая география СССР, т. 1—2, М., 1969—1970 (соавтор); Физико-географическое районирование СССР, М., 1968 (соавтор); Советские географические исследования и открытия, М., 1967; История открытия и исследования Советской Азии, М., 1969 (соавтор).

от 2020