Гвидо Аре-тине к и й (990—1050) — италиялык музыкант, хор ырдоо б-ча окутуучу, музыка теоретиги, кечил. Көп жылдар бою Ареццодогу монастырда иштеген. О. кылымдагы музыка өнөрүнө маанилүү өзгөртүүлөр киргизген. Нота жазууга жүргүзгөн реформасы муз. чыг-ларды так жазууга өбөлгө түзүп, композитордук чыг-лыктын өнүгүшүнө маанилүү роль ойногон ж-а азыркы нота жазууга негиз болгон.

от 2020