— өлкөнүн жумушчу, дыйкан, пнтеллигенттерин бириктирген улут-тук-демокр. партия. Африка демокр. бирикмесинин жерг. секциясы катары 1947-ж. май айында негизделген. ГДП 50-жылдардын башындагы антиим-пер. күрөштө калктын кеңири катмарын бириктирген башкы саясий күчкө айланып, Гвинея көз карандысыздыкка жетишкенде (1958-ж. окт.), Гвинея Респ-касында башкаруучу партия болуп, бир катар демокр. кайра түзүүлөрдү жүргүздү. Өлкөдө колон, калдыктарды, экон. артта калуу-ларды жоюу милдетин койду. Өнүгүүнүн капит. эмес жолун жактады. Өлкөнүн тышкы саясатын позитивдүү бейтараптык ж-а блокторго ко-шулбоо принцибине негиздеди. Партиянын жог. органы — съезд. ГДПнин 8-съезди (1967) ГДП БК ж-а Улуттук саясий бюро шайлаган. Борб. органы — «Хройя» газетасы.

от 2020