ГВЕЛЬФТЕР ЖАНА ГИБЕЛЛИН-ДЕР

— Италиядагы (12—-15-к.) саясий багыттар. «Ыйык Рим империясынын» императорлорунун Аппенин ж. а-н бийлөө аракеттерине байланыштуу чыккан. Гвельфтер Бавария м-н Саксония герцогдору Вельфтердин ысмынан аталып, негизинен соодагер-кол өнөрчүлөрдү бириктирген ж-а Рим папасын жактаган. Гибеллиндер болсо штауфендер уруусунун ата мурас сопили Вайблингендин атынан аталган болуу керек. Гибеллиндер шаар ак сөөктөрүнөн туруп, «Ыйык Рим империясынын» императорло-рун колдогон. Бул эки багыттын күрөшү соодагер-кол өнөрчүлөр м-н феодал ак сөөктөрдүн арасындагы күчтүү карама-каршылыктарды чагылдырган. — Ал социалдык карама-каршылык шаарлардын империяга, папага ж-а чет мамлекеттерге көз каранды болбоо күрөшү м-н айкалышып кеткен. 15-к-да империя м-н па-панын саясий ролу төмөндөп, натыйжада гвельфтер м-н гибеллиндердин таймашы да басылган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *