ГВАТЕМАЛА ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ (ГЭП)

1949-ж. 28-сентябрда Гватемала ш-нда негизделген. ГЭП 1922-ж. Гватемала компартиясы деген ат м-н уюшулуп, 1932-ж. өкмөттүн катуу кысымынан улам иштебей калган. 1952-ж. декабрда өткөн 2-съезди-нен кийин ГЭП деген наам алган. Ошол съездде партиянын программа ж-а уставы кабыл алынган. Гватемала революциясы (1944—54) убагында жумушчу ж-а дыйкандар кыймылын уюштурууга, бөтөнчө агрардык реформа ж-дөгү законду кабыл алдырып, жүзөгө ашыруу үчүн күрөшкө активдүү катышкан. АКШнын Гвате-малага жасаган согуш интервенция-сы орноткон аскердик-полициялык режим куугунтуктагандыктан ГЭП жашыруун иштөөгө өткөн. 1960-ж. майда ГЭПтин 3-съезди болуп, ал партиянын «Саясий платформасын», 4-съезди (1969) партиянын жаңы программасы м-н уставын кабыл алды ж-а’ азыркыдай шарттар сакталып турса, Гватемала рев-ясы куралдуу күрөш жолу м-н гана өнүгөт деп белгиледи. ГЭПтин делегациялары коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелерине (1957, 1960, 1969, Москва) катышып, алар иштеп чыккан документтерди кубат-таган. ГЭП демокр. централизм прин-циптеринде түзүлгөн. Жог. органы — съезд; съезддер аралыгында партияга Саясий комиссия башкарган БК жетекчилик кылат. Органы — «Вердад» газетасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *