ГВАРДИЯ

от2020

Ноя 27, 2020

— байыркы убакта мамлекет башчысын же аскер начальнигин кайтарган чакан отряддар. Кийинчерээк тандалма аскер бөлүктөрү да «Г.» деп аталган. Г. аскерлердин түрү катары 1-жолу Италияда 10-к-да пайда болгон. Орус Г-сын 1696— 1700-ж. Петр I түзгөн, ал Семёновск ж-а Преображенск лейб-гвард. полк- торунан турган; кийин гвард. бирикмелер түзүлгөн. Россияда мурдагы Г. эски армия м-н кошо 1918-ж. жоюлган. СССРде Г. — ардактуу наам; согушта өзгөчө эрдик көрсөткөн бөлүктөргө ж-а бирикмелерге берилет, к. Советтик гвардия, Кызыл гвардия.

от 2020