ГВАРДАФУЙ

от2020

Ноя 27, 2020

А сир — Африканын эң чыгыгдындагы тумшук, Сомали ж. а-нда, Аден булуңуна кире бериште (1Г49′ түн. кеңдик ж-а 5Г17′ чыгыш узундукта) жайгашкан.

от 2020