1958-ж. ГКПнин 1-съездинде Капстер ш-нда түзүлгөн (1944-жылдын апрелннен 1958-жыл-дын мартына чейин Франция компартиясынын составындагы коммунисттик федерация болгон). ГКП — тынчтык, демократия ж-а социализм үчүн күрөшкөн Гваделупадагы эң беделдүү партиялардын бири. ГКПнин 2- съезди (1961) Франция Респ-касынын ичинде Гваделупага ички автономия берилиши үчүн күрөштүн саясий милдеттерин аныктады, З-съезди (1964) автономияга жетишүүнүн жолдорун белгиледи. ГКПнин делегациялары коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелерине (1960, 1969, Москва) катышып, алардын документтерин кубаттаган. Уюмдашуу принциби — демокр. централизм. Жог. органы — съезд, съезд аралыгында — БК ж-а БКнын Саясий бюросу. Борб. органы — «Этенсель» жумалыгы.

от 2020