ГАШЕК Ярослав

от2020

Ноя 27, 2020

Ярослав (30. 4. 1883-3. 1. 1923) — чех жазуучусу. 20-к-дын баш ченинен анын жол очерктери, юмордук сүрөттөмөлөрү жарыялана баштайт. Кийинки жазылган социалдык мүнөздөгү сатиралык аңгеме, фелье-тондорунда аскердик бийлик м-н бурж. мамл. аппараттын бюрократиз-мин, моралын, мад-тын, диний ырым-жырымын ашкерелеп, элдин оор турмушун көрсөтөт. 1915-ж. Австрия-Венгрия армиясына чакырылып, көп узабай орус аскерлерине туткунга түшөт. 1916-ж. Россиядагы чехосл-ялык аскер бөлүгү чыгарган «Чехо-слован» газетасында иштейт. Окт. рев-ясынан кийин Совет бийлиги тарапка өтүп, РКП (б) ге мүчө болот. Кызыл Армияга (1918) кошулат. 1920-ж. Ата журтуна келип, чыг-лы-гын улантат. «Эргул солдат Швейк-тин дүйнөлүк согуш мезгилинде башынан өткөргөндөрү» романы (1921— 23) — анын чыг-лыгынын сереси. Романдын экранга чыгышы дүйн. кино көрүүчүлөрдүн жогору баасын алган. Чехосл-яда Г. музейи (Липнице ш.) ачылган. СССРде Москва, Бугульма, Челябинск ж. б. ш-ларда анын ысмы коюлган көчөлөр бар. Чыг.: Собр. соч. т. 1—5, М., 1966.

от 2020