Абуталиб Гафурович (21. И. 1882—1975) — лак совет акыны, Дагстан эл акыны (1939). Гражд. согушта партизан отрядында музыкант ж-а жоокер болгон. Алгачкы ырлары «Революциянын кадамдары» (1932) альманахында жарыяланган. «Жаңы дүйнө» (1934) жыйнагынын, совет элинин эмгектеги баатырдыгын, лак дыйкандарынын турмушун («Каалоо», «Тоолор», «Кули айылы») сүрөттөгөн ырлардын, кыска аңгеме-ми-ниатюралардын автору, Дагстан АССР Жог. Советинин (бир нече шайл.) депутаты. Ленин ордени, Октябрь Революциясы ордени, башка 2 орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

Чыг.:  Светлый путь, Махачкала, 1952; Хорошее слово, М., 1960.

Ад.:   Рамазанов М., Регущ С, Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров, Махачкала, 1968.

от 2020