ГАУПТМАН

Герхарт (15. И. 1862— 6. 6. 1946) — немец жазуучусу, немец натурализминин ири өкүлү. Йен ун-тинде окуган. Чыг-лыгы 80-Жылдар-да; башталган. Г-га атак алып келген чыгарма — «Күн чыгаар алдында» (1889) драмасы. Анда ыркы кеткен бурж. үй-бүлө сүрөттөлөт. «Арабакеч Геншель» (1898), «Роза Бернд» (1903) драмалары кайзердик Германия адебин сындоо ж-а оокаттан кур жалак калгандарга боор ачуу сезими м-н жазылган. Ал «Токуучулар» (1892) драмасында Силезия токуучу-ларынын 1844-жылдагы көтөрүлүшүн, «Кемчет ичик» (1893) комедиясында ошо кездеги Германиянын социал-дык-тарыхый абалын чагылдырган. Г.— мындан башка да кеңири белгилүү бир нече роман, пьесалардын автору. Г-дын пьесалары Европа, Американын театрларында коюлган. Г. «Улуу туш» поэмасында өзүн нацизм-дин душманы экенин ачык билдирген. 1912-ж. Нобель сыйлыгын алган.

Чыг.:  Полн. собр. соч., т. 1—14, М., 1910—12; Пьесы, т.1— 2, М., 1959.

Ад.:   Луначарский А. В., Собр. соч., т. 4, М., 1964, с. 346—48, 376; История немецкой литературы, т. 4, М., 1968.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *