— ароматтуу углеводороддорго газ абалындагы CO ж-а НС1дун аралашма-сын таасир этүү м-н ароматтуу аль-дегиддерди алуу методу: н Катализатор катары хлордуу же бромдуу алюминий м-н бир хлордуу жездин аралашмалары колдонулат. Бул методду 1897-ж. немец химикте-ри Л. Гаттерман ж-а Ю. Кох ачкан.

от 2020