ГАСТРО

от2020

Ноя 27, 2020

(гр. gaster — карын) — татаал сөздөрдүн ичеги-карынга тиешелүү маани туюндуруучу составдын бөлүгү (мис, гастрономия, гастроскопия, гастроэнтерит).

от 2020